Sở Tài nguyên và Môi trường: Xây dựng Kế hoạch phòng, chống tội phạm

Ngày 14 tháng 10 năm 2016, sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch số 41/KH-STNMT phòng, chống tội phạm

Tin mới nhất
Sở Tài nguyên và Môi trường: Xây dựng Kế hoạch phòng, chống tội phạm

Ngày 14 tháng 10 năm 2016, sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch số 41/KH-STNMT phòng, chống tội phạm

Sở Tài nguyên và Môi trường: Xây dựng Kế hoạch phòng, chống tội phạm

Ngày 14 tháng 10 năm 2016, sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch số 41/KH-STNMT phòng, chống tội phạm

Thăm cây Bồ đề nghìn năm tuổi ở Hưng Yên

Ngày 22.10 tới đây, chính quyền và nhân dân xã Hưng Đạo (Tiên Lữ) sẽ tổ chức lễ công bố quyết định và đón Bằng công nhận cây Bồ đề của thôn Dung- điểm trung tâm của đồng bằng Bắc bộ là Cây di Sản Việt Nam do Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) cấp.

Liên kết cổng thành viên
Thông tin cần biết
Thống kê
 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HƯNG YÊN
Cơ quan quản lý: Sở Tài Nguyên và Môi Trường - Tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: Số 437 Nguyễn Văn Linh  - Thành phố Hưng Yên
Điện thoại: 03213.863 624
Fax: 03213.515 091