Quyết định 867/QĐ-UBND V/v quy định giá nhà và tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 11 - 06 - 2012
100%

Ban hành ngày 07/6/2012

Tải QĐ 867/QĐ-UBND tại đây

Tin mới nhất

CÔNG BỐ MỚI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ ( BQL) CÁC...(18/09/2012 9:08 SA)

Chỉ thị số 6/2012/CT-UBND V/v thực hiện tiết kiệm tiết giảm tối đa chi phí điện,điện thoại văn...(01/08/2012 9:06 SA)

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật(24/07/2012 9:06 SA)

Quyết định số 1291/QĐ-UBND V/v phê duyệt số lượng đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế theo quyết...(17/07/2012 9:05 SA)

Quyết định số 1292/QĐ-UBND V/v ban hành nội quy kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2011(17/07/2012 9:05 SA)

Quyết định số 1283/QĐ-UBND V/v tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh hưng Yên năm 2011(17/07/2012 9:05 SA)

Quyết định số 1190/QĐ-UBND v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ công chức viên chức đợ...(05/07/2012 9:05 SA)

Quyết định số 1188/QĐ-UBND v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ công chức viên chức đợ...(05/07/2012 9:05 SA)

Quyết định số 1187/QĐ-UBND v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ công chức viên chức đợ...(05/07/2012 9:05 SA)

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập(03/07/2012 9:05 SA)

°
709 người đang online