Quyết định số 1188/QĐ-UBND v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ công chức viên chức đợ 1 năm 2012 ông Đỗ Cao Công giám đốc văn phòng quyền sử dụng đất

Đăng ngày 05 - 07 - 2012
100%

Ban hành ngày 03/7/2012

Tải QĐ số 1188/QĐ-UBND tại đây

Tin mới nhất

CÔNG BỐ MỚI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ ( BQL) CÁC...(18/09/2012 9:08 SA)

Chỉ thị số 6/2012/CT-UBND V/v thực hiện tiết kiệm tiết giảm tối đa chi phí điện,điện thoại văn...(01/08/2012 9:06 SA)

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật(24/07/2012 9:06 SA)

Quyết định số 1291/QĐ-UBND V/v phê duyệt số lượng đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế theo quyết...(17/07/2012 9:05 SA)

Quyết định số 1292/QĐ-UBND V/v ban hành nội quy kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2011(17/07/2012 9:05 SA)

Quyết định số 1283/QĐ-UBND V/v tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh hưng Yên năm 2011(17/07/2012 9:05 SA)

Quyết định số 1190/QĐ-UBND v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ công chức viên chức đợ...(05/07/2012 9:05 SA)

Quyết định số 1187/QĐ-UBND v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ công chức viên chức đợ...(05/07/2012 9:05 SA)

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập(03/07/2012 9:05 SA)

Quyết định số 1093/QĐ-UBND V/v cử cán bộ công chức viên chức đối tượng 2 đi học khóa bồi dưỡng...(28/06/2012 9:04 SA)

°
712 người đang online