2013: Mở mới 12 đề tài khoa học đo đạc bản đồ

Đăng ngày 07 - 09 - 2012
100%

Ngày 29/8, Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức đã làm việc với Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Trung tâm Viễn thám Quốc gia, Tổng Công ty TN&MT Việt Nam và Trường Đại học TN&MT về nhiệm vụ khoa học và công nghệ mở mới năm 2013 của lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Đắc Đồng cho biết: Trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, tổng số đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ các đơn vị đề xuất là 21 đề tài. Sau khi xem xét, tổng hợp, Vụ Khoa học và Công nghệ đã cùng các đơn vị rà soát nội dung đề xuất của các đề tài, dự án nêu trên. Vụ đã thống nhất với các đơn vị để lại 6 nhiệm vụ do nội dung đề xuất chưa thiết thực và mục tiêu, nội dung nghiên cứu chưa rõ ràng. 15 đề tài được các đơn vị hoàn thiện đề nghị đưa ra Hội đồng khoa học công nghệ cấp Bộ xem xét.  

Ngày 10/8/2012, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 1293 về việc phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2013 thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ gồm có 12 đề tài.  Trong đó, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ chủ trì thực hiện 4 đề tài , Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam chủ trì thực hiện 2 đề tài, Trung tâm Viễn thám Quốc gia thực hiện 2 đề tài, Tổng Công ty TN&MT Việt Nam chủ trì 3 đề tài và Trường Đại học TN&MT Hà Nội chủ trì 1 đề tài.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức cho rằng, việc nghiên cứu triển khai các đề tài khoa học công nghệ đều hướng tới mục tiêu phục vụ cho nhiệm vụ sản xuất trong lĩnh vực  đo đạc và bản đồ được tốt hơn. Vì thế, các đề tài nghiên cứu cần đảm bảo chất lượng cao để có thể ứng dụng được vào trong thực tế. Đối với các đề tài “Nghiên cứu thuật toán và lập phần mềm xử lý dữ liệu đo GPS/GLONASS cạnh ngắn”  do Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đề xuất, Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức chỉ đạo cần điều chỉnh lại tên đề tài cho phù hợp cũng như làm rõ nội dung mang  tính kế thừa đối với nhiệm vụ nghiên cứu phần mềm xử lý GPS cạnh dài mà Viện đã triển khai…

Để việc triển khai các đề tài đảm bảo tiến độ và chất lượng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức yêu cầu giữa các đơn vị cần có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau.

Tin mới nhất

100% số xã, thị trấn của Hưng Yên đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính(14/03/2018 9:42 SA)

Phát triển ngành đo đạc và bản đồ có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến của khu vực(14/11/2016 9:56 SA)

Thực trạng công tác cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực đo đạc và bản đồ hiện nay(04/07/2016 9:32 SA)

Triển khai công tác Đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính(29/06/2016 9:32 SA)

UBND Tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán công trình Đo đạc-chỉnh lý lập bản đồ địa chính...(13/06/2016 9:31 SA)

Nghị định số 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động đo đạc và bản đồ(03/07/2015 9:27 SA)

Phát huy truyền thống, tiếp tục xây dựng ngành đo đạc và bản đồ ngày càng phát triển vững mạnh (10/12/2014 9:25 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 Dự án VLAP (16/07/2013 9:17 SA)

Đẩy nhanh tiển độ triển khai các gói thầu Dự án VLAP(31/05/2013 9:15 SA)

Khai mạc Diễn đàn không gian địa lý châu Á lần thứ 11 (18/09/2012 9:08 SA)

°
97 người đang online