CÔNG BỐ MỚI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ ( BQL) CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH

Đăng ngày 18 - 09 - 2012
100%

Ngày 14 tháng 8 năm 2012 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 1485/QĐ- UBND công bố mới Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BQL các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Bộ TTHC mới ban hành bao gồm 9 lĩnh vực với 49 thủ tục, trong đó: lĩnh vực thương mại quốc tế ( 05 thủ tục), lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam ( 21 thủ tục), lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây dựng ( 07 thủ tục), lĩnh vực bảo vệ môi trường ( 03 thủ tục), lĩnh vực xuất nhập khẩu ( 03 thủ tục), lĩnh vực chứng thực (01 thủ tục), lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo ( 05 thủ tục), lĩnh vực xuất nhập cảnh ( 01 thủ tục), lĩnh vực lao động (03 thủ tục).

Đây là Bộ TTHC đã được cập nhật, sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung để thay thế cho Bộ TTHC được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ- UBND ngày 19/8/2009 và Quyết định số 2209 ngày 30/10/2009 của UBND tỉnh. So với Bộ TTHC cũ, Bộ TTHC mới có nhiều điểm tiến bộ, như đã cập nhật đầy đủ những nội dung mới trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Chính phủ, các Bộ Ngành Trung ương và UBND tỉnh để đơn giản hóa các nội dung thực hiện TTHC, như: đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, yêu cầu điều kiện, thời hạn giải quyết các TTHC. Cụ thể như đối với “ Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại Khu công nghiệp”, nếu như trước đây thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc, thì trong quy định mới giảm xuống còn 05 ngày làm việc. Các mẫu đơn, mẫu tờ khai của từng TTHC được quy định rõ ràng, đầy đủ đính kèm theo bộ TTHC và sẽ được đưa lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Hưng Yên và Trang tin điện tử của BQL các khu công nghiệp tỉnh, điều này sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi tiếp cận, tra cứu và khai thác sử dụng bộ TTHC.

Điểm tiến bộ nổi bật của Bộ TTHC mới là nhiều TTHC được sửa đổi, bổ sung để lồng ghép vào một quy trình thực hiện với mục đích tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân dễ tìm hiểu, theo dõi, và thực hiện. Nếu như trước đây trong quản lý nhà nước về thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư  tại BQL các KCN tỉnh gồm 04 loại thủ tục: thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh, thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh, thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp, thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, thì trong bộ TTHC mới, 04 nội dung này được cụ thể hóa trong 01 thủ tục là “ Thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư”, về thời gian thực hiện cũng rút gọn từ 24 ngày làm việc, xuống còn 20 ngày làm việc.

Một ưu điểm khác của Bộ TTHC mới so với Bộ TTHC cũ là mặc dù BQL các KCN tỉnh trong quá trình hoạt động được phân cấp, bổ sung nhiều chức năng, nhiệm vụ về quản nhà nước, nhưng Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết mới của Ban đã bãi bỏ 31 một số thủ tục không đáp ứng được mục tiêu quản lý nhà nước đề ra hoặc không còn đối tượng để thực hiện thủ tục, góp phần loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo trong quá trình thực hiện TTHC, tạo sự minh bạch, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi cần giải quyết công việc, góp phần thúc đẩy quá trình thu hút đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hưng Yên./.

Tin mới nhất

Chỉ thị số 6/2012/CT-UBND V/v thực hiện tiết kiệm tiết giảm tối đa chi phí điện,điện thoại văn...(01/08/2012 9:06 SA)

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật(24/07/2012 9:06 SA)

Quyết định số 1291/QĐ-UBND V/v phê duyệt số lượng đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế theo quyết...(17/07/2012 9:05 SA)

Quyết định số 1292/QĐ-UBND V/v ban hành nội quy kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2011(17/07/2012 9:05 SA)

Quyết định số 1283/QĐ-UBND V/v tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh hưng Yên năm 2011(17/07/2012 9:05 SA)

Quyết định số 1190/QĐ-UBND v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ công chức viên chức đợ...(05/07/2012 9:05 SA)

Quyết định số 1188/QĐ-UBND v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ công chức viên chức đợ...(05/07/2012 9:05 SA)

Quyết định số 1187/QĐ-UBND v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ công chức viên chức đợ...(05/07/2012 9:05 SA)

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập(03/07/2012 9:05 SA)

Quyết định số 1093/QĐ-UBND V/v cử cán bộ công chức viên chức đối tượng 2 đi học khóa bồi dưỡng...(28/06/2012 9:04 SA)

°
721 người đang online