Phát huy truyền thống, tiếp tục xây dựng ngành đo đạc và bản đồ ngày càng phát triển vững mạnh

Đăng ngày 10 - 12 - 2014
100%

Ngày 9/12, Bộ TN&MT long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam, 55 ngày thành lập Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam (14/12/1959 – 14/12/2014). Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang chủ trì Hội nghị.

    

    Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

Tham dự Hội nghị còn có Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc; nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT Đỗ Hải Dũng, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Công Thành, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng Cục Địa chính, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam qua các thời kỳ, lãnh đạo Cục Bản đồ Bộ Tổng tham mưu, Lãnh đạo Hội trắc địa Bản đồ viễn thám, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, đại diện các đơn vị tổ chức đo đạc và bản đồ trong và ngoài Bộ TN&MT, đại diện các Sở TN&MT các tỉnh và thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam Phan Đức Hiếu cho biết: Cùng với chiều dài phát triển của lịch sử đất nước, công tác đo đạc và bản đồ Việt Nam với truyền thống lâu đời đã để lại nhiều dấu ấn và thành quả quan trọng.

Bản đồ Việt Nam đã được sử dụng như một công cụ để quản lý đất nước từ năm 1490 thời Hồng Đức nhà Lê. “Đại Nam Nhất thống Toàn đồ” do vua Minh Mạng nhà Nguyễn công bố năm 1834 là tấm bản đồ đầu tiên thể hiện tương đối chi tiết chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta tại thời điểm đó.
Kế thừa những kết quả của các thế hệ cha ông, 14 năm sau khi giành được chính quyền, vào ngày 14/12/1959, Cục Đo đạc và Bản đồ Phủ Thủ tướng, tiền thân của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, đã được thành lập. Đến ngày 20/9/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 991/QĐ-TTg lấy ngày 14 tháng 12 là ngày truyền thống của ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam.
55 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam luôn không ngừng phát triển, cả về tổ chức, lực lượng và tiềm lực khoa học & công nghệ, với đội ngũ hàng vạn cán bộ, công chức, viên chức, lao động, hàng nghìn tổ chức, doanh nghiệp với thiết bị, công nghệ đạt mức tiên tiến trong khu vực. Các thế hệ những người làm công tác đo đạc và bản đồ dù ở vị trí công tác công tác nào cũng đều cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hy sinh, thầm lặng có mặt ở khắp mọi miền đất nước, từ vùng núi cao, rừng sâu biên giới đến hải đảo xa xôi, để đảm bảo cung cấp kịp thời, đáp ứng mọi yêu cầu về thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ phục vụ sự nghiệp chiến đấu giành độc lập và xây dựng Tổ quốc.
Đến nay, Việt Nam là một trong những quốc gia có nguồn dữ liệu nền địa lý khá đầy đủ trong khu vực, là nguồn tư liệu quan trọng cho công tác điều tra cơ bản, phục vụ các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, nghèo đói, xây dựng "nền kinh tế xanh”; đồng thời góp phần quan trọng trong việc phân định ranh giới quốc gia trên đất liền, trên biển với các quốc gia láng giềng, qua đó giữ vững chủ quyền thiêng liêng của đất nước và ổn định chính trị trong khu vực và thế giới.

 

 Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang giá cao sự lớn mạnh về mọi mặt của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và các hoạt động đo đạc, bản đồ của ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam qua các thời kỳ. “Những phần thưởng cao quý như danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Hồ chí Minh, Huân chương Độc lập và nhiều phần thưởng cao quý khác mà các tập thể, cá nhân đã được nhận là một phần ghi nhận của Đảng, Nhà nước với những đóng góp và thành tích rất đáng tự hào mà ngành đã đạt được” – Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh.
Bộ trưởng cũng chỉ ra một số hạn chế bất cập của công tác đo đạc và bản đồ ở nước ta hiện nay. Đó là, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn có những bất cập và chưa đầy đủ, đến nay vẫn chưa có Luật về đo đạc và bản đồ. Hạ tầng kỹ thuật, chất lượng nguồn nhân lực, trình độ khoa học & công nghệ về đo đạc và bản đồ đã và đang có chiều hướng tụt hậu so với các nước tiến tiến trong khu vực; chưa đáp ứng kịp thời, chính xác yêu cầu cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là trong bối cảnh quốc tế và khu vực đang có những diễn biến phức tạp về chính trị, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên đất liền cũng như trên biển như hiện nay.
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đề nghị, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam với vai trò là cơ quan tham mưu giúp Bộ TN&MT trong công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ, cần tập trung tham mưu giúp Bộ để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ, bảo đảm tính đầy đủ, đồng bộ và hiệu lực cao; khắc phục tình trạng quản lý chưa thống nhất, đồng bộ giữa các cấp, các ngành; sửa đổi ngay những quy định không còn phù hợp với điều kiện thực tế về công nghệ và chủ trương xã hội hóa của ngành. Khẩn trương xây dựng Luật Đo đạc và bản đồ để sớm trình Quốc hội, làm căn cứ đổi mới hoạt động đo đạc và bản đồ trong tình hình mới.
Cục cần tổ chức rà soát lại Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2008; đánh giá kết quả thực hiện các nội dung, chương trình mà Chiến lược đã đề ra để sửa đổi, bổ sung kịp thời, xây dựng Chiến lược phát triển cho thời kỳ mới. Chiến lược cần xét đến những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của ngành tài nguyên và môi trường, bám sát nội dung Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương nhằm bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ trong việc đầu tư triển khai các dự án của ngành theo từng khu vực; cần có sự liên kết, phối hợp với các lĩnh vực trong Bộ và các bộ, ngành, địa phương liên quan. Đồng thời cần tính đến sự phối hợp, hợp tác với các quốc gia trong khu vực để thực hiện các mục tiêu chung cũng như mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Đặc biệt, phải chú trọng đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước trong bối cảnh hiện nay.
Đồng thời quan tâm củng cố và phát triển nguồn nhân lực đo đạc và bản đồ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành. Cần có kế hoạch cụ thể trong chiến lược phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ về đo đạc và bản đồ có đủ năng lực, trình độ để tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ lớn của ngành và tham gia các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đo đạc và bản đồ với các nước trong khu vực. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn lực, kiến thức khoa học và công nghệ tiên tiến, đẩy mạnh tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng công nghệ về đo đạc và bản đồ của khu vực và thế giới.
Cần tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ ở các cấp, các ngành nhằm bảo đảm hiệu quả cao nhất của công tác xây dựng và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ tốt cho các nhiệm vụ của ngành tài nguyên và môi trường.
Một nhiệm vụ quan trọng là nâng cao bản lĩnh chính trị và chuyên môn, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ làm công tác biên giới và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; giữ vững lập trường trong đấu tranh, đàm phán các vấn đề về biên giới, chủ quyền đất nước trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về lịch sử, chuyên môn và đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc tham gia các tổ chức khu vực và quốc tế là hết sức cần thiết nhằm tạo mối quan hệ, đóng góp vào sự phát triển chung của thế giới, tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia trong các vấn đề liên quan đến chủ quyền của Việt Nam, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, áp đặt của các thế lực thù địch trên thế giới.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Trung tâm Biên giới và Địa giới

“Riêng đối với công tác biên giới và địa giới, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cần phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan để đảm bảo về kỹ thuật phục vụ công tác đàm phán, giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia; chuẩn bị các điều kiện nhân lực, kỹ thuật phục vụ triển khai công tác phân định ranh giới trên biển khu vực vịnh Thái Lan, phân định ranh giới trên biển với các quốc gia trong khu vực, góp phần ổn định tình hình chính trị và tăng cường hợp tác phát triển trong khu vực” – Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang chỉ đạo.
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã trao Huân chương lao động hạng Nhất cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Trung tâm Biên giới và Địa giới (Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam). Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cũng đã trao Huân chương lao động hạng Nhì và Huân chương lao động hạng Ba cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam.

Tin mới nhất

100% số xã, thị trấn của Hưng Yên đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính(14/03/2018 9:42 SA)

Phát triển ngành đo đạc và bản đồ có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến của khu vực(14/11/2016 9:56 SA)

Thực trạng công tác cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực đo đạc và bản đồ hiện nay(04/07/2016 9:32 SA)

Triển khai công tác Đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính(29/06/2016 9:32 SA)

UBND Tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán công trình Đo đạc-chỉnh lý lập bản đồ địa chính...(13/06/2016 9:31 SA)

Nghị định số 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động đo đạc và bản đồ(03/07/2015 9:27 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 Dự án VLAP (16/07/2013 9:17 SA)

Đẩy nhanh tiển độ triển khai các gói thầu Dự án VLAP(31/05/2013 9:15 SA)

Khai mạc Diễn đàn không gian địa lý châu Á lần thứ 11 (18/09/2012 9:08 SA)

2013: Mở mới 12 đề tài khoa học đo đạc bản đồ (07/09/2012 9:07 SA)

°
446 người đang online