Triển khai công tác Đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính

Đăng ngày 29 - 06 - 2016
100%

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính; cấp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng CSDL và tích hợp CSDL địa chính

Công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp GCNQSDĐ có vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình quản lý nhà nước về đất đai, xác lập mối quan hệ pháp lý về quyền sử dụng đất giữa nhà nước và người sử đụng đất, đảm bảo sự thống nhất về quản lý, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Việc tăng cường công tác quản lý đất đai là hết sức cần thiết, đặc biệt công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất.

Thực hiện các quyết định của UBND tỉnh: số 803/QĐ-UBND ngày 25/04/2016 v/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán công trình Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính; cấp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử đụng dất, xây dựng cơ sở dữ liệu và tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính 21 xã thị trấn thuộc huyện Ân Thi. Số 945/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 v/v phê duyệt hình thức và đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ đo đạc chỉnh lý lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính cấp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu và tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính 21 xã, thị trấn huyện Ân Thi.

Đ/C Vũ Văn Phiến trưởng phòng Đo đạc bản đồ và viễn thám phát biểu tại hội nghị 

Trong 2 ngày 27, 28/6/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính; cấp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ; xây dựng CSDL và tích hợp CSDL địa chính tại 3 xã: Quang Vinh, Bãi Sậy và Bắc Sơn huyện Ân Thi. Tham dự hội nghị có lãnh đạo phòng Đo đạc bản đồ và viễn thám; phòng Đăng ký Thống kê thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo phòng Tài nguyên và môi trường huyện Ân Thi, đại diện chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ân Thi. Ở xã có đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, thường trực HĐND-UBND, các tổ chức chính trị, xã hội, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng, phó các thôn.

Đ/C Phạm Văn Phương trưởng phòng Đăng ký Thống kê phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị ông Vũ Văn Phiến trưởng phòng Đo đạc bản đồ và viễn thám công bố 2 quyết định cuả UBND tỉnh, quán triệt một số nội dung của dự án. Ông Phạm văn phương trưởng phòng Đăng ký thống kê hướng dẫn Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, một số ý kiến của các đồng chí cơ sở thôn nêu ra các vấn đề cần giải quyết  trong khi thực hiện dự án, các vấn đề nêu ra đều được các đồng chí trưởng phòng trả lời rõ ràng, phù hợp với thực tế được sự đồng thuận của các địa biểu.

Đ/C Đặng Sỹ Quang huyện ủy viên trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Ân Thi phát biểu tại hội nghị

Hội nghị được nghe ông Đặng Sỹ Quang huyện ủy viên, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ân Thi phát biểu giao nhiệm vụ cho UBND xã, các tổ chức chính trị xã hội, tuyên truyền sâu rộng đến người dân, kết hợp với đơn vị tư vấn thực hiện thành công dự án về thời gian và chất lượng. 

Tin mới nhất

100% số xã, thị trấn của Hưng Yên đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính(14/03/2018 9:42 SA)

Phát triển ngành đo đạc và bản đồ có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến của khu vực(14/11/2016 9:56 SA)

Thực trạng công tác cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực đo đạc và bản đồ hiện nay(04/07/2016 9:32 SA)

UBND Tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán công trình Đo đạc-chỉnh lý lập bản đồ địa chính...(13/06/2016 9:31 SA)

Nghị định số 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động đo đạc và bản đồ(03/07/2015 9:27 SA)

Phát huy truyền thống, tiếp tục xây dựng ngành đo đạc và bản đồ ngày càng phát triển vững mạnh (10/12/2014 9:25 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 Dự án VLAP (16/07/2013 9:17 SA)

Đẩy nhanh tiển độ triển khai các gói thầu Dự án VLAP(31/05/2013 9:15 SA)

Khai mạc Diễn đàn không gian địa lý châu Á lần thứ 11 (18/09/2012 9:08 SA)

2013: Mở mới 12 đề tài khoa học đo đạc bản đồ (07/09/2012 9:07 SA)

°
592 người đang online