UBND Tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán công trình Đo đạc-chỉnh lý lập bản đồ địa chính đăng ký đất đai;lập hồ sơ địa chính cấp và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xây dựng CSDL và tích hợp CSDL địa chính

Đăng ngày 13 - 06 - 2016
100%

Ngày 10/6/2016 UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 1108/QĐ-UBND; 1109/QĐ-UBND V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán công trình Đo đạc-chỉnh lý lập bản đồ địa chính đăng ký đất đai;lập hồ sơ địa chính cấp và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xây dựng CSDL và tích hợp CSDL địa chính 13 xã thị trấn thuộc huyện Mỹ Hào, 11 xã thị trấn thuộc huyện Văn lâm

xem chi tiết QĐ số: 1108/QĐ-UBND1109/QĐ-UBND 

Tin mới nhất

100% số xã, thị trấn của Hưng Yên đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính(14/03/2018 9:42 SA)

Phát triển ngành đo đạc và bản đồ có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến của khu vực(14/11/2016 9:56 SA)

Thực trạng công tác cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực đo đạc và bản đồ hiện nay(04/07/2016 9:32 SA)

Triển khai công tác Đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính(29/06/2016 9:32 SA)

Nghị định số 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động đo đạc và bản đồ(03/07/2015 9:27 SA)

Phát huy truyền thống, tiếp tục xây dựng ngành đo đạc và bản đồ ngày càng phát triển vững mạnh (10/12/2014 9:25 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 Dự án VLAP (16/07/2013 9:17 SA)

Đẩy nhanh tiển độ triển khai các gói thầu Dự án VLAP(31/05/2013 9:15 SA)

Khai mạc Diễn đàn không gian địa lý châu Á lần thứ 11 (18/09/2012 9:08 SA)

2013: Mở mới 12 đề tài khoa học đo đạc bản đồ (07/09/2012 9:07 SA)

°
81 người đang online