CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC SỞ

Đăng ngày 02 - 08 - 2016
100%

1.CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chi cục trưởng: Ông LÊ ĐỨC LÀNH

Điện thoại cơ quan: 03213.552.336

Di động: 0982311868 

Email:  ldlanh@hungyen.gov.vn    Fax:

Đ/c: 437 Nguyễn Văn Linh - TP.Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

 Xem chi tiết chức năng nhiệm vụ Chi cục Bảo vệ Môi trường tại đây

2.CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Chi cục trưởng: Ông PHẠM HỮU TRƯỜNG

Điện thoại cơ quan: 

Di động:  

Email:          Fax:

Đ/c: 437 Nguyễn Văn Linh - TP.Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Xem chi tiết chức năng nhiệm vụ, quyền hạn Chi cục quản lý đất đai tại đây

Tin mới nhất

°
759 người đang online