CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC SỞ

Đăng ngày 02 - 08 - 2016
100%

1.CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chi cục trưởng: Ông LÊ ĐỨC LÀNH

Điện thoại cơ quan: 03213.552.336

Di động: 0982311868 

Email:  ldlanh@hungyen.gov.vn    Fax:

Đ/c: 437 Nguyễn Văn Linh - TP.Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

 Xem chi tiết chức năng nhiệm vụ Chi cục Bảo vệ Môi trường tại đây

2.CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Chi cục trưởng

Điện thoại cơ quan:

Di động:  

Email:          Fax:

Đ/c: 437 Nguyễn Văn Linh - TP.Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Xem chi tiết chức năng nhiệm vụ, quyền hạn Chi cục quản lý đất đai tại đây

Tin mới nhất

°
547 người đang online