CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ

Đăng ngày 01 - 08 - 2016
100%

 1.     TRUNG TÂM QUAN TRẮC - THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 Giám đốc : Ông HOÀNG TRỌNG NHU

Điện thoại cơ quan : 02216.255.666

 Di động: 0982.535.368

Fax:

Email: 

Đ/c: Số 437 Nguyễn Văn Linh - TP.Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

 2.     TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Phó Giám đốc (phụ trách): Ông ĐỖ NGỌC QUÂN

Điện thoại cơ quan: 02213.552.418 

Di động: 0975.431.999

Fax:

Email: trungtamptqd@hungyen.gov.vn

Đ/c: 437 Nguyễn Văn Linh - TP.Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

 3.     VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Giám đốc: Ông NGUYỄN TIẾN HUY

Điện thoại cơ quan: 02213.551.687

Di động:

Fax: 03213.552.132

Email: Vpdkqsdd@hungyen.gov.vn

Đ/c: Số 70 Đường An Vũ - Phường Hiến Nam - TP.Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

 4.     TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Giám đốc: Bà  TRẦN THỊ THÚY HƯỜNG

Điện thoại cơ quan: 02213.863.625

Di động: 0915.634.967

Fax:

Email: Trungtamkttnmt@hungyen.gov.vn

Đ/c: Số 72 Đường An Vũ - Phường Hiến Nam - TP.Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

 5.     QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Giám đốc: Bà  LƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC

Điện thoại: 02213.56.86.96

Di động: 0982.157.981

Fax:

Email:quybvmthy@gmail.com

Đ/c : 437 Nguyễn Văn Linh - TP.Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Tin mới nhất

°
84 người đang online