Hưng Yên: Rà soát việc bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin

Đăng ngày 12 - 01 - 2018
100%

Nhằm tạo hiệu quả cao trong việc ứng dụng công nghệ thông tin ở các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, mới đây Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, sắp xếp, bố trí, tuyển dụng đội ngũ công chức, viên chức được đào tạo bài bản, chính quy, có năng lực chuyên môn làm nhiệm vụ công nghệ thông tin, quản trị mạng...

Theo đó, Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin, quản trị mạng tại đơn vị; dự kiến sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin, quản trị mạng của đơn vị trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu về công nghệ thông tin, cơ chế một cửa, chính phủ điện tử và kiến nghị, đề xuất với tỉnh nhằm khắc phục tồn tại, nâng cao chất lượng hoạt động của vị trí việc làm quan trọng này. Việc rà soát của các đơn vị hoàn thành trước ngày 20.1 tới để Sở Nội vụ tham mưu với UBND tỉnh theo quy định. 
 
Năm 2018, tỉnh tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thiết bị bảo mật để phục vụ công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của các cấp, các ngành theo kiến trúc chính quyền điện tử và tăng cường cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4…

Tin mới nhất

Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin ngành TN&MT 2018(09/11/2018 11:01 SA)

Ngành TN&MT: Ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối toàn Ngành(13/08/2018 9:00 SA)

Kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn...(10/08/2018 9:35 SA)

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường(13/07/2018 9:38 SA)

Hưng Yên: 100% các xã, phường, thị trấn được triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành(15/03/2018 8:40 SA)

Sở Tài nguyên và môi trường: tăng cường bảo vệ tài khoản và mật khẩu các hệ thống thông tin Sở TN...(04/01/2018 3:04 CH)

Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên: Thực hiện kế hoạch về việc tuyên truyền cải cách hành chính...(02/01/2018 9:21 SA)

Hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đẩt đai(03/11/2017 3:36 CH)

Nghị định mới về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường(07/07/2017 4:13 CH)

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2017(07/07/2017 8:39 SA)

°
339 người đang online