Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên: Thực hiện kế hoạch về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

Đăng ngày 02 - 01 - 2018
100%

Thực hiện Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hưng Yên, về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018. Ngày 29/12/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành công văn số 1756/STNMT-BBT về việc tăng cường cung cấp tin, bài trên cổng thông tin điện tử sở Tài nguyên và Môi trường.

Xem chi tiêt nội dungtại đây: CV-so1756.pdfKHoach-so406-TuyentruyenCCHC2018.pdf

Tin mới nhất

Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin ngành TN&MT 2018(09/11/2018 11:01 SA)

Ngành TN&MT: Ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối toàn Ngành(13/08/2018 9:00 SA)

Kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn...(10/08/2018 9:35 SA)

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường(13/07/2018 9:38 SA)

Hưng Yên: 100% các xã, phường, thị trấn được triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành(15/03/2018 8:40 SA)

Hưng Yên: Rà soát việc bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin(12/01/2018 3:22 CH)

Sở Tài nguyên và môi trường: tăng cường bảo vệ tài khoản và mật khẩu các hệ thống thông tin Sở TN...(04/01/2018 3:04 CH)

Hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đẩt đai(03/11/2017 3:36 CH)

°
1588 người đang online