Sở Tài nguyên và môi trường: tăng cường bảo vệ tài khoản và mật khẩu các hệ thống thông tin Sở TN và Môi trường

Đăng ngày 04 - 01 - 2018
100%

Thực hiện công văn số 826/STTTT-CNTT ngày 28/12/2017 của sở thông tin và Truyền thông về việc tăng cường bảo vệ tài khoản và mật khẩu các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước. Trước nguy cơ mất an toàn tài khoản người dùng đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong cơ quan.

Ngày 04/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành công văn số 08/STNMT-CNTT,  về việc tăng cường bảo vệ tài khoản và mật khẩu các hệ thống thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường.

Xem chi tiết nội dung tại công văn-so08.pdf

Tin mới nhất

Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin ngành TN&MT 2018(09/11/2018 11:01 SA)

Ngành TN&MT: Ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối toàn Ngành(13/08/2018 9:00 SA)

Kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn...(10/08/2018 9:35 SA)

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường(13/07/2018 9:38 SA)

Hưng Yên: 100% các xã, phường, thị trấn được triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành(15/03/2018 8:40 SA)

Hưng Yên: Rà soát việc bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin(12/01/2018 3:22 CH)

Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên: Thực hiện kế hoạch về việc tuyên truyền cải cách hành chính...(02/01/2018 9:21 SA)

Hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đẩt đai(03/11/2017 3:36 CH)

°
1824 người đang online