Sở Tài nguyên và Môi trường: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đăng ngày 24 - 10 - 2018
100%

Ngày 04/10/2018; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định số 392/QĐ-STNMT Về việc hủy Giấy chứng nhận bị mất và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đỗ Văn Tỉnh tại xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Xem chi tiết nội dung tại đây: Quyết định số 392.pdf

Tin mới nhất

Hưng Yên: Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tiên Lữ, Văn Giang, Văn Lâm(08/03/2019 10:15 SA)

Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tiên Lữ: thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(24/01/2019 9:30 SA)

Bộ trưởng TNMT: Phải tính đến đất đai cho thế hệ tương lai(12/01/2019 4:58 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng kiểm tra việc chuyển đổi cây trồng và cấp giấy chứng nhận...(10/01/2019 11:07 SA)

Hưng Yên: sửa đổi bổ sung bảng giá đất ban hành kèm theo quyết định số 21/2014/QĐ/UBND ngày...(02/01/2019 9:32 SA)

Hưng Yên: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng...(21/12/2018 11:22 SA)

Sở Tài nguyên và Môi trường: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(18/12/2018 10:02 SA)

Hưng Yên: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng...(13/12/2018 9:15 SA)

°
954 người đang online