Hưng Yên: công bố danh mục Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Tài nguyên và môi trường

Đăng ngày 01 - 10 - 2018
100%

Ngày 28/9/2018 UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 2420/QĐ-UBND v/v công bố danh mục Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Tài nguyên và môi trường

Xem chi tiết nội dung tại đây QĐ 2420.pdf

Tin mới nhất

Hưng Yên dừng thanh tra trách nhiệm nhiều Chủ tịch huyện về quản lý, sử dụng đất(05/12/2018 4:17 CH)

Sở Tài nguyên và Môi trường: sáp nhập các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ...(17/10/2018 9:28 SA)

Giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường(31/08/2018 10:12 SA)

Hội nghị giao ban công tác TN&MT các tỉnh khu vực phía Bắc(13/08/2018 2:57 CH)

Hội nghị giao ban công tác quản lý TN&MT các tỉnh khu vực phía Bắc(13/08/2018 5:09 CH)

Sở Tài nguyên và Môi trường: triển khai nhiệm vụ ngành tài nguyên môi trường 6 tháng cuối năm(27/07/2018 8:32 SA)

Sở Tài nguyên và Môi trường: Thông báo V/v ủy quyền quản lý, điều hành giải quyết công việc của...(19/07/2018 8:53 SA)

Sẽ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 57 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải...(04/07/2018 2:50 CH)

°
249 người đang online