Sở Tài nguyên và Môi trường: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đăng ngày 31 - 10 - 2018
100%

Ngày 29/10/2018; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định số 433/QĐ-STNMT; quyết định số 433/QĐ-STNMT Về việc hủy Giấy chứng nhận bị mất và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Đức Minh và bà Nguyễn Thị Nguyệt tại phường Minh Khai, phường Hồng Châu thành phố Hưng Yên

Xem chi tiết nội dung tại đây: Quyết định số 433.pdfQuyết đinh số 434.pdf

Tin mới nhất

Hưng Yên: Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tiên Lữ, Văn Giang, Văn Lâm(08/03/2019 10:15 SA)

Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tiên Lữ: thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(24/01/2019 9:30 SA)

Bộ trưởng TNMT: Phải tính đến đất đai cho thế hệ tương lai(12/01/2019 4:58 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng kiểm tra việc chuyển đổi cây trồng và cấp giấy chứng nhận...(10/01/2019 11:07 SA)

Hưng Yên: sửa đổi bổ sung bảng giá đất ban hành kèm theo quyết định số 21/2014/QĐ/UBND ngày...(02/01/2019 9:32 SA)

Hưng Yên: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng...(21/12/2018 11:22 SA)

Sở Tài nguyên và Môi trường: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(18/12/2018 10:02 SA)

Hưng Yên: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng...(13/12/2018 9:15 SA)

°
983 người đang online