Hưng Yên: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tiên Lữ, Văn Giang.

Đăng ngày 01 - 11 - 2018
100%

Ngày 31/10/2018 UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 2660/QĐ-UBND; số 2661/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tiên Lữ và huyện Văn Giang

Xem chi tiết nội dung tại đây: Quyết định số 2660.pdfQuyết định 2661.pdf

Tin mới nhất

Hưng Yên: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng...(14/11/2018 2:54 CH)

Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh(13/11/2018 9:17 SA)

Sở Tài nguyên và Môi trường: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(31/10/2018 9:45 SA)

Sở Tài nguyên và Môi trường: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(24/10/2018 8:38 SA)

Sở Tài nguyên và Môi trường: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(12/10/2018 3:28 CH)

Sở Tài nguyên và Môi trường: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(03/10/2018 2:57 CH)

Hưng Yên: thành lập tổ công tác liên ngành để xử lý tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc cấp...(01/10/2018 2:54 CH)

Điều chỉnh quy hoạch các KCN tỉnh Hưng Yên(14/09/2018 4:37 CH)

°
1673 người đang online