Bản tin Tài nguyên nước tháng 9/2018

Đăng ngày 16 - 11 - 2018
100%

Mạng lưới quan trắc tài nguyên nước nằm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thuộc sự quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên.

Hiện tại có tổng số 23 điểm quan trắc. Trong đó 18 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất được quan trắc từ năm 2010, phân bố ở các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Ân Thi và Thành phố Hưng Yên. Năm 2018 mạng lưới quan trắc của Hưng Yên được bổ sung thêm 5 điểm quan trắc mới phân bố ở các huyện Văn Lâm (QTHY19, QTHY20), Yên Mỹ (QTHY21), Tiên Lữ (QTHY22) và Văn Giang (QTHY23).

3 điểm quan trắc tài nguyên nước mặt Hưng Yên đặt tại các vị trí:

  • Trạm NMHY1 nằm ở bờ trái sông Hồng, tại khu vực bến đò Dương Liệt. Trạm thuộc địa phận xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang.
  • Trạm NMHY2 nằm ở bờ trái sông Hồng, tại khu vực bến đò Vũ Điện.
  • Trạm thuộc địa phận xã Hoàng Hanh, TP Hưng Yên.
  • Trạm NMHY3 nằm ở bờ trái sông Luộc, tại khu vực trạm bơm Sỹ Quý.
  • Trạm thuộc địa phận xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ.

Đọc bản tin tại đây bantin-Hyen tháng 9.docx

Tin mới nhất

Bản tin tài nguyên nước dưới đất tháng 1 năm 2019(07/03/2019 3:31 CH)

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC THÁNG 8-2018(28/09/2018 9:27 SA)

Hội thảo kỷ niệm ngày nước thế giới 22/2/2018, ngày khí tượng thế giới năm 23/2/2018(23/03/2018 2:58 CH)

Ô nhiễm môi trường sông Bắc Hưng Hải có xu hướng gia tăng(20/03/2017 10:31 SA)

Quy định mức thu và sử dụng phí thẩm định cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước(14/11/2016 9:56 SA)

Chất lượng môi trường nước, môi trường đất đang suy giảm(30/07/2015 9:28 SA)

Tăng cường xử lý nước thải tại Việt Nam(22/07/2015 9:28 SA)

°
1334 người đang online