Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước đối với 72 doanh nghiệp

Đăng ngày 16 - 11 - 2018
100%

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước đối với 72 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tổng số tiền cấp quyền khai thác nước các doanh nghiệp phải nộp trong cả thời hạn theo giấy phép khai thác nước đã được UBND tỉnh cấp là trên 11,7 tỷ đồng, trong đó nhiều doanh nghiệp đăng ký nộp tiền cấp quyền khai thác nước một lần trong năm 2018.
 
Tổng số tiền cấp quyền khai thác nước của 72 doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước năm 2018 là trên 4,5 tỷ đồng. 

Tin mới nhất

Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước tháng 11/2020 tỉnh Hưng Yên (22/12/2020 10:23 SA)

Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước tỉnh Hưng Yên tháng 8/2019(17/09/2019 2:59 CH)

Hưng Yên: Nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm(26/11/2018 4:05 CH)

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 10 năm 2018 vùng đồng bằng...(20/11/2018 2:09 CH)

7 huyện, thành phố khai thác nước ngầm quá mức(14/08/2018 3:31 CH)

Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước tỉnh Hưng Yên tháng 6/2018(01/08/2018 9:03 SA)

Hãy bảo vệ tài nguyên nước, thích ứng với biến đổi khí hậu từ những hành động nhỏ bé(23/03/2018 2:01 CH)

Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng(22/01/2018 3:12 CH)

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước(17/11/2017 10:00 SA)

Quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025(13/09/2017 2:53 CH)

°
488 người đang online