Hưng Yên dự hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8

Đăng ngày 23 - 11 - 2018
100%

Ngày 23.11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng. Dự hội nghị có các ông: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các vị Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Bí thư, các Phó Bí thư huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy...
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã thông qua nhiều nội dung quan trọng: Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.
 
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu các đại biểu đề cao tinh thần, trách nhiệm trong việc học tập, quán triệt; nắm vững các nội dung cơ bản, tăng cường việc trao đổi thảo luận các nội dung của nghị quyết.
 
Sau hội nghị, các đơn vị, địa phương phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt các nội dung nghị quyết tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, chú trọng tính hiệu quả trong học tập, quán triệt; coi trọng cá nhân tự chủ động nghiên cứu, trao đổi và thảo luận các nội dung nghị quyết, đặc biệt là nội dung cơ bản quy định về trách trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương.
 
Buổi sáng, các đại biểu nghe Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính giới thiệu, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25.10.2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương".
 
Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giới thiệu, quán triệt Kết luận số 37-KL/TW ngày 17.10.2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
 
Buổi chiều, các đại biểu  nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà giới thiệu, quán triệt các nội dung cơ bản Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22.10.2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Phát biểu tại điểm cầu Hưng Yên, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Các nghị quyết, quy định, kết luận được thông qua tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
 
Trên cơ sở các nội dung được quán triệt tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết, quy định, kết luận đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình; đội ngũ báo cáo viên của tỉnh cập nhật kịp thời nội dung, kiến thức các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII để tổ chức truyền đạt đầy đủ, đúng trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao nhất...
 
Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu: Các địa phương, đơn vị cần triển khai nhanh các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII tới các cán bộ, đảng viên; coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; bên cạnh việc học tập, quán triệt cần chú trọng thảo luận, nghiên cứu, liên hệ thực tiễn; mỗi cán bộ, đảng viên tăng cường trách nhiệm nêu gương nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền những cách làm mới, biện pháp hay để sớm đưa các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII vào cuộc sống.

Tin mới nhất

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 ngành Tài nguyên và Môi trường(25/07/2019 3:19 CH)

Sở Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào tiêu thụ thịt lợn an toàn(06/06/2019 1:54 CH)

Hưng Yên: Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài...(01/04/2019 2:55 CH)

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thăm Nhà máy xử lý rác công nghệ cao thành phố...(22/03/2019 9:58 SA)

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên(13/03/2019 9:51 SA)

Ủy ban Pháp luật Quốc hội cho ý kiến về đề án thành lập thị xã Mỹ Hào và 07 phường trực thuộc(08/03/2019 10:20 SA)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe cầu Hưng Hà, đường nối 2 cao tốc và làm việc với tỉnh...(26/01/2019 9:50 SA)

Tiếp thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội(25/01/2019 9:56 SA)

°
2923 người đang online