Sở Tài nguyên và Môi trường: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đăng ngày 27 - 11 - 2018
100%

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định số 473A/QĐ-STNMT Ngày 15/11/2018; số 474A/QĐ-STNMT Ngày 16/11/2018 về việc hủy Giấy chứng nhận bị mất và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đào Quốc Thạo tại xã Đồng Thanh, huyện Kim Động; số 478A/QĐ-STNMT ngày 20/11/2018 về việc hủy Giấy chứng nhận bị mất và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Chí Thanh và bà Nguyễn Thị Khánh Vân tại xã Đông Kết, huyện Khoái Châu.

Tin mới nhất

Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tiên Lữ: thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(24/01/2019 9:30 SA)

Bộ trưởng TNMT: Phải tính đến đất đai cho thế hệ tương lai(12/01/2019 4:58 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng kiểm tra việc chuyển đổi cây trồng và cấp giấy chứng nhận...(10/01/2019 11:07 SA)

Hưng Yên: sửa đổi bổ sung bảng giá đất ban hành kèm theo quyết định số 21/2014/QĐ/UBND ngày...(02/01/2019 9:32 SA)

Sở Tài nguyên và Môi trường: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(18/12/2018 10:02 SA)

Hưng Yên: Năm 2019 sẽ thanh tra nhiều Chủ tịch huyện về sử dụng các nguồn kinh phí(13/12/2018 10:14 SA)

Điểm danh 14 dự án chậm triển khai bị đề xuất thu hồi tại tỉnh Hưng Yên(19/11/2018 8:58 SA)

Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh(13/11/2018 9:17 SA)

°
584 người đang online