Sở Tài nguyên và Môi trường: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đăng ngày 27 - 11 - 2018
100%

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định số 473A/QĐ-STNMT Ngày 15/11/2018; số 474A/QĐ-STNMT Ngày 16/11/2018 về việc hủy Giấy chứng nhận bị mất và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đào Quốc Thạo tại xã Đồng Thanh, huyện Kim Động; số 478A/QĐ-STNMT ngày 20/11/2018 về việc hủy Giấy chứng nhận bị mất và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Chí Thanh và bà Nguyễn Thị Khánh Vân tại xã Đông Kết, huyện Khoái Châu.

Tin mới nhất

Hưng Yên: Năm 2019 sẽ thanh tra nhiều Chủ tịch huyện về sử dụng các nguồn kinh phí(13/12/2018 10:14 SA)

Hưng Yên: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng...(03/12/2018 3:46 CH)

Điểm danh 14 dự án chậm triển khai bị đề xuất thu hồi tại tỉnh Hưng Yên(19/11/2018 8:58 SA)

Hưng Yên: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng...(14/11/2018 2:54 CH)

Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh(13/11/2018 9:17 SA)

Hưng Yên: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng...(01/11/2018 2:57 CH)

Sở Tài nguyên và Môi trường: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(31/10/2018 9:45 SA)

Sở Tài nguyên và Môi trường: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(24/10/2018 8:38 SA)

°
240 người đang online