Sở Tài nguyên và Môi trường: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đăng ngày 18 - 12 - 2018
100%

Ngày 12/12/2018; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định số 512/QĐ-STNMT; quyết định số 513/QĐ-STNMT Về việc hủy Giấy chứng nhận do bị mất và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ông Trần Xuân Tặng và Bà Bùi Thị Nga tại phường Hồng Châu, Ông Hoàng Xuân Chiến tại xã Liên phương, thành phố Hưng Yên

Xem chi tiết nội dung tại đây: Quyết định số 512.pdfQuyết định số 513.pdf

Tin mới nhất

Phê duyệt chủ trương đầu tư Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng mở rộng Văn Miếu Xích Đằng(14/06/2019 2:16 CH)

Hưng Yên kiên quyết xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp (30/05/2019 2:11 CH)

Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tiên Lữ: thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(24/01/2019 9:30 SA)

Bộ trưởng TNMT: Phải tính đến đất đai cho thế hệ tương lai(12/01/2019 4:58 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng kiểm tra việc chuyển đổi cây trồng và cấp giấy chứng nhận...(10/01/2019 11:07 SA)

°
522 người đang online