Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Chi cục Quản lý đất đai

Đăng ngày 25 - 12 - 2018
100%

Ngày 24 tháng 12 năm 2018, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 558/QĐ-STNMT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Chi cục Quản lý đất đai

Xem chi tiết nội dung tại đây: Quyết định số 558.pdf

Tin mới nhất

Hưng Yên: Uỷ quyền cho giám đốc sở Tài nguyên và môi trường ký một số thủ tục hành chính trong...(04/01/2019 10:16 SA)

Hưng Yên dừng thanh tra trách nhiệm nhiều Chủ tịch huyện về quản lý, sử dụng đất(05/12/2018 4:17 CH)

Sở Tài nguyên và Môi trường: sáp nhập các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ...(17/10/2018 9:28 SA)

Hưng Yên: công bố danh mục Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở...(01/10/2018 2:37 CH)

Giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường(31/08/2018 10:12 SA)

Hội nghị giao ban công tác TN&MT các tỉnh khu vực phía Bắc(13/08/2018 2:57 CH)

Hội nghị giao ban công tác quản lý TN&MT các tỉnh khu vực phía Bắc(13/08/2018 5:09 CH)

Sở Tài nguyên và Môi trường: triển khai nhiệm vụ ngành tài nguyên môi trường 6 tháng cuối năm(27/07/2018 8:32 SA)

°
314 người đang online