100% số xã, thị trấn của Hưng Yên đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính

Đăng ngày 14 - 03 - 2018
100%

Theo tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính.

Ngoài đo đạc trực tiếp, nhiều phần diện tích đã được đo đạc trước đây cũng được đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và thực hiện số hóa theo hệ tọa độ VN-2000.
 
Bản đồ các khu dân cư, khu canh tác nông nghiệp được xây dựng theo các tỷ lệ 1/500, 1/1000 và 1/2000.
 
Hiện nay, cơ sở dữ liệu đo đạc của các huyện: Tiên Lữ, Phù Cừ, Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ và thành phố Hưng Yên đã được số hóa, tích hợp và chuyển vào hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh nhằm phục vụ công tác quản lý, khai thác.

Tin mới nhất

Phát triển ngành đo đạc và bản đồ có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến của khu vực(14/11/2016 9:56 SA)

Thực trạng công tác cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực đo đạc và bản đồ hiện nay(04/07/2016 9:32 SA)

Triển khai công tác Đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính(29/06/2016 9:32 SA)

UBND Tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán công trình Đo đạc-chỉnh lý lập bản đồ địa chính...(13/06/2016 9:31 SA)

Nghị định số 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động đo đạc và bản đồ(03/07/2015 9:27 SA)

Phát huy truyền thống, tiếp tục xây dựng ngành đo đạc và bản đồ ngày càng phát triển vững mạnh (10/12/2014 9:25 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 Dự án VLAP (16/07/2013 9:17 SA)

Đẩy nhanh tiển độ triển khai các gói thầu Dự án VLAP(31/05/2013 9:15 SA)

Khai mạc Diễn đàn không gian địa lý châu Á lần thứ 11 (18/09/2012 9:08 SA)

2013: Mở mới 12 đề tài khoa học đo đạc bản đồ (07/09/2012 9:07 SA)

°
198 người đang online