Hưng Yên: 100% các xã, phường, thị trấn được triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành

Đăng ngày 15 - 03 - 2018
100%

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14.10.2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 13.10.2016 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2017, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành đến 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho cơ quan, đơn vị. Đồng thời kết nối liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành từ cấp tỉnh đến cấp xã. Được biết, phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai tại các ban, sở, ngành từ năm 2013; tại các huyện, thành phố từ năm 2015.

Tin mới nhất

Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin ngành TN&MT 2018(09/11/2018 11:01 SA)

Ngành TN&MT: Ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối toàn Ngành(13/08/2018 9:00 SA)

Kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn...(10/08/2018 9:35 SA)

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường(13/07/2018 9:38 SA)

Hưng Yên: Rà soát việc bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin(12/01/2018 3:22 CH)

Sở Tài nguyên và môi trường: tăng cường bảo vệ tài khoản và mật khẩu các hệ thống thông tin Sở TN...(04/01/2018 3:04 CH)

Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên: Thực hiện kế hoạch về việc tuyên truyền cải cách hành chính...(02/01/2018 9:21 SA)

Hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đẩt đai(03/11/2017 3:36 CH)

°
1633 người đang online