Kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 10 - 08 - 2018
100%

Ngày 9.8, Đoàn kiểm tra của Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng làm trưởng đoàn có buổi làm việc trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, hệ thống cổng thông tin điện tử của tỉnh gồm có cổng thông tin điện tử của tỉnh và 34 cổng thông tin điện tử thành viên; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, được triển khai tại 17 đơn vị cấp tỉnh, 10 đơn vị cấp huyện, 161 xã, phường, thị trấn. 
 
Trong năm 2017, tại bộ phận một cửa của các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được đầu tư thiết bị công nghệ thông tin, triển khai phần mềm một cửa điện tử để tiếp nhận và công khai quá trình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành của tỉnh đã được triển khai đến 100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh đã được đưa vào sử dụng và vận hành từ năm 2009, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng. Công tác bảo đảm an toàn thông tin, hạ tầng kỹ thuật, nhân lực công nghệ thông tin... được quan tâm. Việc thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử, kiến trúc chính quyền điện tử được tỉnh quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả. 
 
Các thành viên trong đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị được kiểm tra làm rõ một số nội dung liên quan, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua tỉnh đã quyết liệt trong việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử. Trong đó, tỉnh đã triển khai đồng bộ việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo đảm an ninh mạng, triển khai dịch vụ công... Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới cần có sự chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương trong việc triển khai các ứng dụng quản lý theo hướng tinh gọn, thống nhất. Các đơn vị cung cấp dịch vụ cần tăng cường nâng cấp các ứng dụng kết nối trực tuyến. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử.
 
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng khẳng định, thời gian tới Chính phủ sẽ quyết liệt trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, do đó tỉnh Hưng Yên cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của chính quyền các cấp. Đồng thời đề nghị tỉnh cần tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc đánh giá tổng thể hiện trạng, hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến; việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cần theo khung kiến trúc; tỉnh cần quan tâm hơn nữa tới việc thu hút cán bộ công nghệ thông tin.
 
Trước đó, đoàn kiểm tra đã đến kiểm tra tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại huyện Văn Lâm và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Tin mới nhất

Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin ngành TN&MT 2018(09/11/2018 11:01 SA)

Ngành TN&MT: Ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối toàn Ngành(13/08/2018 9:00 SA)

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường(13/07/2018 9:38 SA)

Hưng Yên: 100% các xã, phường, thị trấn được triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành(15/03/2018 8:40 SA)

Hưng Yên: Rà soát việc bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin(12/01/2018 3:22 CH)

Sở Tài nguyên và môi trường: tăng cường bảo vệ tài khoản và mật khẩu các hệ thống thông tin Sở TN...(04/01/2018 3:04 CH)

Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên: Thực hiện kế hoạch về việc tuyên truyền cải cách hành chính...(02/01/2018 9:21 SA)

Hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đẩt đai(03/11/2017 3:36 CH)

°
1824 người đang online