Điều chỉnh quy hoạch các KCN tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 14 - 09 - 2018
100%

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về Đề án bổ sung quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Phố Nối A vào Quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp cả nước đến 2020.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020. Cụ thể, bổ sung khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5 ha vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020; giảm diện tích khu công nghiệp Yên Mỹ II từ 190 ha xuống 97,5 ha.

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được thực hiện theo Công văn số 1038/TTg-KTN ngày 17/6/2016 và số 1181/TTg-KTN ngày 11/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên rà soát, điều chỉnh giảm phần diện tích khu công nghiệp Yên Mỹ II và bổ sung phần diện tích khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng cho phù hợp với tình hình triển khai thực tế, trên cơ sở đảm bảo chỉ tiêu đất khu công nghiệp theo công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh Hưng Yên đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 17/4/2018.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các Bộ, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan và chủ đầu tư xây dựng quy hoạch phân khu xây dựng, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập khu công nghiệp theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định hiện hành; thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp; thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định hiện hành; có giải pháp ổn định đời sống và có phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất.

Triển khai xây dựng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.

Tin mới nhất

Sở Tài nguyên và Môi trường: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(12/10/2018 3:28 CH)

Sở Tài nguyên và Môi trường: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(03/10/2018 2:57 CH)

Hưng Yên: thành lập tổ công tác liên ngành để xử lý tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc cấp...(01/10/2018 2:54 CH)

Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Khoái Châu: thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng...(12/09/2018 3:42 CH)

Thu hồi đất, phải thỏa thuận đền bù(30/08/2018 4:26 CH)

Luật Đất đai có kẽ hở, nhóm lợi ích thâu tóm đất đai(29/08/2018 8:54 SA)

Bất cập thu hồi đất: Giá đền bù quá xa giá thị trường(28/08/2018 8:51 SA)

Hưng Yên: 5 huyện hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020(28/08/2018 8:16 SA)

°
2561 người đang online