Giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Đăng ngày 31 - 08 - 2018
100%

Ngày 30.8, Tổ giám sát số 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án bảo vệ môi trường, phòng, chống biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 (Kết luận số 02); việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép (Công văn số 738a).

 

t
Tổ giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường 
Theo kế hoạch giám sát, đoàn đã tiến hành giám sát đối với Giám đốc, các Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 02 và Công văn 738a. 
 
Thực hiện Kết luận số 02, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện đề án; tổ chức các hội nghị tuyên truyền, triển khai các nghị định mới của Chính phủ về tài nguyên và môi trường; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định về bảo vệ môi trường; ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền triển khai đề án bảo vệ môi trường, phòng, chống biến đổi khí hậu và đề án nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn giai đoạn 2017 - 2020 với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan truyền thông; phối hợp với các hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bảo vệ môi trường, xây dựng và duy trì các mô hình bảo vệ môi trường...
 
Thực hiện Công văn số 738a, giám đốc và tập thể lãnh đạo Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị, kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép năm 2017; tham mưu với UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch 93a của UBND tỉnh; ban hành các văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát, thống kê cụ thể số lượng các điểm vi phạm trên địa bàn và báo cáo kết quả đã xử lý giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép.
 
Đến ngày 30.6.2018, toàn tỉnh đã lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt 1.429 trường hợp; giải tỏa 1.809 trường hợp vi phạm xây dựng công trình, nhà ở trên đất nông nghiệp; xử lý, giải tỏa 4.250/5024 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ các công trình giao thông; xử lý 608/3.381 công trình xây dựng trái phép trên đất thủy lợi...
 
Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn giám sát đề nghị làm rõ một số vấn đề như: Thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu trong Đề án bảo vệ môi trường, phòng, chống biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; công tác thanh tra, xử lý trong lĩnh vực môi trường; thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai; tuyên truyền bảo vệ môi trường; quản lý nguồn nước ngầm; xử lý rác thải sinh hoạt...
 
Kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Huy Bình nhấn mạnh: Việc giám sát giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá đúng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận 02, Công văn 738a. Qua đó, kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nội dung được giám sát, góp phần sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách, pháp luật cho phù hợp thực tiễn. 
Đồng thời, đề nghị, thời gian tới, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Sở Tài nguyên và Môi trường tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc bảo vệ môi trường; kịp thời đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu và đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường, phòng, chống biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả Kế hoạch 93a của UBND tỉnh, Công văn số 738a…
 
* Trước đó, đoàn đã tiến hành giám sát tại các huyện Văn Lâm và Tiên Lữ về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án bảo vệ môi trường, phòng, chống biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Đề án xây dựng thiết chế văn hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép...

Tin mới nhất

Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường(01/06/2020 4:25 CH)

Tham gia viết bài, tin, ảnh cho Bản tin Tài nguyên và Môi trường(12/05/2020 4:30 CH)

Thông báo tuyển dụng viên chức(23/04/2020 3:24 CH)

Hưởng ứng cuộc thi tìm kiếm giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt GreenTech trên toàn quốc(26/03/2020 10:36 SA)

Các địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính(09/12/2019 9:53 SA)

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 ngành Tài nguyên và Môi trường(25/07/2019 3:19 CH)

Hưng Yên: Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài...(01/04/2019 2:55 CH)

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thăm Nhà máy xử lý rác công nghệ cao thành phố...(22/03/2019 9:58 SA)

°
469 người đang online