Hưng Yên: sửa đổi bổ sung bảng giá đất ban hành kèm theo quyết định số 21/2014/QĐ/UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 02 - 01 - 2019
100%

Ngày 20 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 31/2017/QĐ-UBND V/v sửa đổi bổ sung Bảng giá đất ban hành kèm theo quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2015

Xem chi tiết nội dung các văn bản tại đây: Quyết định số 21.2014 -Giá đât.pdfQuyết định số 31.2017- giá đất.pdf

Tin mới nhất

Hưng Yên: Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tiên Lữ, Văn Giang, Văn Lâm(08/03/2019 10:15 SA)

Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tiên Lữ: thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(24/01/2019 9:30 SA)

Bộ trưởng TNMT: Phải tính đến đất đai cho thế hệ tương lai(12/01/2019 4:58 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng kiểm tra việc chuyển đổi cây trồng và cấp giấy chứng nhận...(10/01/2019 11:07 SA)

Hưng Yên: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng...(21/12/2018 11:22 SA)

Sở Tài nguyên và Môi trường: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(18/12/2018 10:02 SA)

Hưng Yên: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng...(13/12/2018 9:15 SA)

Hưng Yên: Năm 2019 sẽ thanh tra nhiều Chủ tịch huyện về sử dụng các nguồn kinh phí(13/12/2018 10:14 SA)

°
986 người đang online