Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước tỉnh Hưng Yên tháng 8/2019

Đăng ngày 17 - 09 - 2019
100%

Bản tin tài nguyên nước tháng 8 năm 2019

Tải và đọc Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước tỉnh Hưng Yên tháng 8/2019 tại đây bantin-Hyen_t8 (1).doc

Tin mới nhất

Hưng Yên: Nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm(26/11/2018 4:05 CH)

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 10 năm 2018 vùng đồng bằng...(20/11/2018 2:09 CH)

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước đối với 72 doanh nghiệp(16/11/2018 8:24 SA)

7 huyện, thành phố khai thác nước ngầm quá mức(14/08/2018 3:31 CH)

Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước tỉnh Hưng Yên tháng 6/2018(01/08/2018 9:03 SA)

Hãy bảo vệ tài nguyên nước, thích ứng với biến đổi khí hậu từ những hành động nhỏ bé(23/03/2018 2:01 CH)

Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng(22/01/2018 3:12 CH)

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước(17/11/2017 10:00 SA)

Quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025(13/09/2017 2:53 CH)

Hưng Yên: Phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến...(25/08/2017 8:22 SA)

°
588 người đang online