Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất hàng cơ kim khí, Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long Hưng Yên”

Đăng ngày 31 - 10 - 2022
100%

Xem chi tiết Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất hàng cơ kim khí, Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long Hưng Yên tại đây: Báo cáo đề xuất cấp GPMT Kim khí Thăng Long.pdf

Tin mới nhất

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của Công ty Cổ phần thép Việt - Ý(27/12/2022 9:18 SA)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi” Công ty cổ phần...(27/12/2022 9:16 SA)

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Nhà máy sản xuất túi nhựa xuất khẩu” của Công ty...(27/12/2022 9:13 SA)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở: Công ty TNHH Hutchinson Việt Nam(22/12/2022 2:52 CH)

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất bao bì nhựa mềm màng ghép phức hợp và...(22/12/2022 2:45 CH)

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất Naret Hưng Yên(08/12/2022 11:00 SA)

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án: Nhà máy Yamco Precision Việt Nam(08/12/2022 10:59 SA)

Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án: “Nhà máy chế tạo điện cơ Hưng Yên” (08/12/2022 10:56 SA)

Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án “Nhà máy sản xuất khí công nghiệp và khí y tế Hưng Yên” của Công...(08/12/2022 10:54 SA)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng dự án “Nhà máy may thứ tƣ của Công ty TNHH Hanesbrands...(24/11/2022 10:12 SA)

°
816 người đang online