Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy sản xuất vắc xin thú y, thuốc thú y theo tiêu chuẩn của Tổ chức y tế thế giới”

Đăng ngày 16 - 09 - 2022
100%

Xem chi tiết Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy sản xuất vắc xin thú y, thuốc thú y theo tiêu chuẩn của Tổ chức y tế thế giới” tại đây: PL9.GPMT AN HƯNG PHÁT in.docx

Tin mới nhất

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng dự án “Nhà máy may thứ tƣ của Công ty TNHH Hanesbrands...(24/11/2022 10:12 SA)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của cơ sở “Lắp ráp động cơ và máy móc thông dụng” của...(17/11/2022 3:26 CH)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở Nhà máy may sản phẩm dệt kim chất lượng cao ( giai...(17/11/2022 1:39 CH)

Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án “Nhà máy Bao bì carton tại Hưng yên”(17/11/2022 3:28 CH)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Nhà máy Công nghiệp Seiko Việt Nam”(16/11/2022 2:04 CH)

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất hạt phụ gia dùng trong ngành nhựa”(16/11/2022 1:55 CH)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư “Dự án nhà máy YEV” của Công ty TNHH Yokowo...(16/11/2022 1:58 CH)

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất cơ khí và cho thuê...(16/11/2022 1:59 CH)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam(31/10/2022 3:35 CH)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất hàng cơ kim khí, Công ty...(31/10/2022 2:51 CH)

°
997 người đang online