Thông báo kết quả phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai năm

Đăng ngày 19 - 01 - 2023
100%

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng đăng ký đất đai năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo tới các thí sinh tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đănng ký đất đai năm 2022

Xem chi tiết Thông báo kết quả phỏng vấn tại đây

Tin mới nhất

°
731 người đang online