Sở Tài nguyên và Môi trường: Kỷ niệm 20 năm thành lập

Đăng ngày 09 - 10 - 2023
100%

Ngày 6/10, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (7/10/2003-7/10/2023). Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trải qua chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và sự ủng hộ của Nhân dân, doanh nghiệp, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu ôn lại chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của Sở Tài nguyên và Môi trường. Khi mới thành lập, Sở có 24 công chức, 37 viên chức và một số lao động hợp đồng. Hiện nay, tổ chức bộ máy của sở gồm 6 phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Tổng số cán bộ, viên chức, người lao động toàn ngành có 650 người.

Từ khi được thành lập đến nay, Sở đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, quyết định, đề án về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Ngoài ra, Sở đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các lĩnh vực được giao quản lý. Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất các năm 2021, 2022, 2023 của 10 huyện, thị xã, thành phố; hoàn thiện phương án Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh để trình thẩm định, phê duyệt đồng thời với quy hoạch tỉnh. Từ năm 2009 đến nay, sở đã tham mưu với tỉnh từ chối tiếp nhận 97 dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường nằm ngoài khu công nghiệp.

Với những nỗ lực trong 20 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân của Sở Tài nguyên và Môi trường đã vinh dự được các cấp biểu dương, khen thưởng. Tập thể và 2 cá nhân của Sở vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 11 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ của ngành từ tỉnh đến cơ sở; tham gia tích cực, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật về tài nguyên và môi trường; tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy, kế thừa các thành tựu đã đạt được; triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác có trọng tâm, trọng điểm; xác định những việc quan trọng, cấp bách, cần giải quyết kịp thời, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý hiệu quả. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực tương xứng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và các thành tựu đã đạt được trong 20 năm qua của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí yêu cầu Sở tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường đến các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, các tổ chức, doanh nghiệp về công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường. Triển khai thực hiện cải cách hành chính đồng bộ, trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tiếp tục tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của sở và ngành bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của Sở Tài nguyên và Môi trường có thành tích xuất sắc được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tin mới nhất

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(19/01/2024 9:29 SA)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để...(11/01/2024 1:50 CH)

Thông báo về việc mời đơn vị tham gia tư vấn: lập HSMT và đánh giá HSDT Gói “ Mua sắm vật liệu...(25/10/2023 3:20 CH)

Thông báo về việc mời đơn vị tham gia tư vấn: thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa...(25/10/2023 3:23 CH)

Thư mời thẩm định giá (lần 2)(31/07/2023 3:10 CH)

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt nam anh hùng, gia đình chính sách,...(27/07/2023 3:24 CH)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy máy sản xuất linh kiện xe điện, xe...(26/07/2023 10:24 SA)

Thông báo Về việc mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập dự toán Gói “ Mua sắm vật liệu thực hiện nhiệm...(24/07/2023 10:14 SA)

Thư mời thẩm định giá(14/07/2023 8:08 SA)

Thông báo về việc mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập dự toán Gói “ Mua sắm vật liệu thực hiện nhiệm...(12/07/2023 1:09 CH)

°
55 người đang online