Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở Dự án nhà máy Rodax Việt Nam

Đăng ngày 04 - 04 - 2023
100%

Xem chi tiết tại đây: Giấy phép MT cty rodax.pdf

Tin mới nhất

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy...(19/09/2023 9:06 SA)

Báo cáo xin cấp giấy phép môi trường cơ sở “Trung tâm y tế huyện Ân Thi”(19/09/2023 9:02 SA)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở Nhà máy chế biến thức ăn gia súc - Công ty TNHH...(15/09/2023 3:06 CH)

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Nhà máy sản xuất nhựa sinh học, sản xuất bao bì nhựa và các...(15/09/2023 2:04 CH)

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của cơ sở “Nhà máy sản xuất bao bì nhựa và các nguyên liệu nhựa cao cấp...(15/09/2023 2:02 CH)

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất bao bì dùng cho dược phẩm và thực phẩm" (15/09/2023 2:01 CH)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của cơ sở “Nhà máy Brilliant Enterprises” của Công ty...(10/09/2023 9:08 SA)

Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất vải công suất 3.000 tấn vải/năm” của Công...(31/08/2023 9:04 SA)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư “Trạm biến áp 220kv phố cao và đường...(10/08/2023 3:05 CH)

Báo cáo đề xuất cấp GPMT nhà máy Vietinak2(10/08/2023 3:03 CH)

°
3 người đang online