Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023

Đăng ngày 24 - 05 - 2023
100%

Ngày 22 tháng 5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động về đa dạng sinh học. Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “From Agreement to Action: Build Back Biodiversity” – “Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học” nhằm kêu gọi Chính phủ các nước nhanh chóng biến các cam kết thành hành động để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy giảm đa dạng sinh học, hướng tới xây dựng một tương lai “Sống hài hòa với thiên nhiên” vào năm 2050.

Thực hiện các Công văn: số 3290/BTNMT-TTTT ngày 11/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; số 1192/UBND-KT2 ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023. Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Báo Hưng Yên; Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng như sau:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đa dạng sinh học: Luật đa dạng sinh học và các Nghị định hướng dẫn thi hành; Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam và các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan. Tiếp tục quán triệt thực hiện các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh: Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15/6/2021 của Tỉnh ủy về Chương trình Bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 24/01/2022 thực hiện Nghị quyết số 08- NQ/TU ngày 15/6/2021 của Tỉnh ủy về Chương trình Bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Treo băng rôn, pano, áp phích với chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2023 tại các khu vực công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua.

- Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tuyên truyền về đa dạng sinh học phù hợp với điều kiện thực tế như: Tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng, ngõ xóm. Vớt rác thải, khơi thông dòng chảy trên các sông, kênh, mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; trồng và chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường…Các hoạt động thể hiện tình yêu đối với thiên nhiên, đa dạng sinh học.

- Tăng cường các hoạt động kiểm soát buôn bán động vật hoang dã; các tác động tới đa dạng sinh học như hoạt động canh tác, khai thác kém bền vững; sinh vật ngoại lai xâm hại… Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác tận diệt, buôn bán, sử dụng các loài động vật, thực vật nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng.

- Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng, xây dựng bài viết có chất lượng, phóng sự có sức lan tỏa với chủ đề “From Agreement to Action: Build Back Biodiversity” –“Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học” của Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thay đổi hành vi và thúc đẩy lối sống hài hòa với thiên nhiên, không săn bắt và sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã quý hiếm.

- Phát hiện, biểu dương và khen thưởng kịp thời các mô hình mới, cách làm hay của các cá nhân, tổ chức có đóng góp hiệu quả thiết thực mang lại lợi ích về đa dạng sinh học và phúc lợi cho con người.

- Nội dung các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2023 tham khảo các thông tin, tài liệu tại trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ www.monre.gov.vn; Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://beta.monremedia.vn/.

Tin mới nhất

Thư mời thẩm định giá (lần 2)(31/07/2023 3:10 CH)

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt nam anh hùng, gia đình chính sách,...(27/07/2023 3:24 CH)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy máy sản xuất linh kiện xe điện, xe...(26/07/2023 10:24 SA)

Thông báo Về việc mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập dự toán Gói “ Mua sắm vật liệu thực hiện nhiệm...(24/07/2023 10:14 SA)

Thư mời thẩm định giá(14/07/2023 8:08 SA)

Thông báo về việc mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập dự toán Gói “ Mua sắm vật liệu thực hiện nhiệm...(12/07/2023 1:09 CH)

Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 (07/06/2023 8:31 SA)

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để...(01/06/2023 4:13 CH)

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/6) và ngày Đại dương thế giới (08/6)...(24/05/2023 1:35 CH)

Tác phẩm”Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng...(04/05/2023 2:41 CH)

°
143 người đang online