Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
781/TNNQG-ĐT 17/11/2023 Gửi bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 11 năm 2023
9368/BTNMT-KSONTMT 06/11/2023 Hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt
07/TB-TTQTTT 25/10/2023 Mời đơn vị tham gia tư vấn: thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói "Mua sắm vật liệu thực hiện nhiệm vụ quan trắc, phân tích mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh năm 2023"
06/TB-TTQTTT 25/10/2023 Mời đơn vị tham gia tư vấn: lập HSMT và đánh giá HSDT Gói “ Mua sắm vật liệu thực hiện nhiệm vụ quan trắc, phân tích mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh năm 2023”
575/QĐ-STNMT 20/10/2023 Thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án"Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Đình Cao"
558/QĐ-STNMT 20/10/2023 Thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án"Xây dựng hạ tầng kỹ thuật vị trí tái định cư và các vị trí đấu giá đất xã Đại Đồng"
559/QĐ-STNMT 20/10/2023 Thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án"Đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề để bán đô thị xanh- Green City"
560/QĐ-STNMT 20/10/2023 Thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án"Xây dựng khối nhà khoa khám bệnh và hạ tầng kỹ thuật mở rộng trung tâm y tế huyện Văn Lâm"
561/QĐ-STNMT 20/10/2023 Thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án"Xây dựng tuyến đường từ ĐH.42 đến ĐT.381, huyện Yên Mỹ"
562/QĐ-STNMT 20/10/2023 Thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án"Đường tránh ĐT.376 đoạn qua huyện Yên Mỹ và Ân Thi"
553/QĐ-STNMT 19/10/2023 Thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án"Khu dân cư mới xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên"
555/QĐ-STNMT 19/10/2023 Thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "khu dân cư mới xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng yên"
554/QĐ-STNMT 19/10/2023 Thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Khu dân cư mới xã Hồng Vân"
77/TB-TTPTQĐ 17/10/2023 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
73/TB-TTPTQĐ 11/10/2023 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thương mại, dịch vụ tại xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ
1 2 3 4 5 6    
°
165 người đang online