Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
10/TB-TTPTQĐ 20/03/2023 Thông báo về việc tổ chức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thương mại, dịch vụ tại xã Tiền Phong, huyện Ân Thi
11/TB-TTPTQĐ 20/03/2023 Thông báo vv lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thương mại, dịch vụ tại phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên
139/TNNQG-ĐT 10/03/2023 Bản tin Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước Tháng 3 năm 2023
244/CĐSQG-CSS 05/03/2023 V/v thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số
87/TNNQG-ĐT 20/02/2023 V/v gửi bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng năm 2023
05-2023/KTTV10 11/02/2023 Dự báo khí tượng thủy văn tuần 02 tháng 02 năm 2023
35/TNNQG-ĐT 10/02/2023 Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 2 năm 2023
171/STNMT-ĐKCGCN 07/02/2023 Tham gia dự thảo Quyết định thay thế các Quyết định của UBND tỉnh
2-2023/KTTV 06/02/2023 Bản tin dự báo khí tượng thủy văn số 2-2023
01/TB-HĐTD 19/01/2023 Thông báo kết quả phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai năm
02/TB-HĐTD 19/01/2023 Thông báo danh sách trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022
175/QĐ-UBND 19/01/2023 Quyết định phê duyệt đề án "Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
14/QĐ-STNMT 16/01/2023 QĐ vv phê duyệt kết quả tuyển dụng- kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022
818/TNNQG-QT 26/12/2022 Gửi bản tin chuyên đề năm 2022
11/TB-HĐTD 20/12/2022 Thông báo đính chính sai sót tại Thông báo số 10/TB-HĐTD ngày 19/12/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức
1 2 3 4 5 6    
°
771 người đang online