Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
06/TB-TTPTQĐ 08/10/2020 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Đỗ Ngọc Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
05/Tb-TTPTQĐ 05/10/2020 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất
324/TB-STNMT 14/08/2020 Thông báo vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước mặt của Công ty TNHH nước sạch Ngọc Tuấn - Nagaoka
Dự thảo 05/08/2020 Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
04/TB-TTPTQĐ 23/06/2020 Thông báo kết quả trúng tuyển xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2020
15/TB-TTQTTT 22/06/2020 Thông báo kết quả trúng tuyển xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Quan trắc- Thông tin tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020
48/TB-TTKT 22/06/2020 Thông báo kết quả trúng tuyển xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2020
265/TB-STNMT 05/06/2020 Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn kiền với đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận
07/TB-CNVPĐKĐĐ 27/05/2020 Thông báo về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
05/TB-CNVPĐK 22/05/2020 vv hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đã cấp cho các hộ gia đình tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ
06/TB-CNVPĐK 22/05/2020 vv hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đã cấp năm 1996 cho các hộ gia đình tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ
108/QĐ-STNMT 21/05/2020 vv hủy 14 Giấy chứng nhận bị mất và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 14 hộ gia đình tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ
107/QĐ-STNMT 21/05/2020 vv hủy 15 Giấy chứng nhận bị mất và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho 15 hộ gia đình tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ
01/TB-TTPTQĐ 22/04/2020 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020
Số 21/TB-TTKT 22/04/2020 Thông báo về việc xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật TNMT năm 2020
1 2 3 4 5 6    
°
420 người đang online