Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
07/TB-CNVPĐKĐĐ 27/05/2020 Thông báo về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
05/TB-CNVPĐK 22/05/2020 vv hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đã cấp cho các hộ gia đình tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ
06/TB-CNVPĐK 22/05/2020 vv hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đã cấp năm 1996 cho các hộ gia đình tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ
108/QĐ-STNMT 21/05/2020 vv hủy 14 Giấy chứng nhận bị mất và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 14 hộ gia đình tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ
107/QĐ-STNMT 21/05/2020 vv hủy 15 Giấy chứng nhận bị mất và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho 15 hộ gia đình tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ
01/TB-TTPTQĐ 22/04/2020 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020
Số 21/TB-TTKT 22/04/2020 Thông báo về việc xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật TNMT năm 2020
08/TB-TTQTTT 21/04/2020 Thông báo về việc tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020
369/stnmt-ccbvmt 25/03/2020 vv Phổ biến thông tin và tham gia cuộc thi Green Tech
01/STNMT-BCĐ 11/03/2020 về việc tiếp tục công tác phòng chống dịch Covid-19
01/HD-STNMT 28/02/2020 Hướng dẫn về việc quản lý, xử lý chất thải, chất thải rắn phát sinh tại khu vực cách ly tập trung để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới corona ( covid-19)
01/HD-STNMT 28/02/2020 vv quản lý, xử lý nước thải, chất thải rắn phát sinh tại khu vực cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19)
244/STNMT-CCBVMT 25/02/2020 Tăng cường quản lý chất thải phòng, chống dich bệnh Covid-19
33/QĐ-STNMT 04/02/2020 về việc thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
03/KH-STNMT 04/02/2020 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
1 2 3 4 5 6    
°
481 người đang online