Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2864/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/11/2018
Trích yếu v/v thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử đụng dất cấp huyện năm 2019
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Lĩnh vực Đất đai
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°
1389 người đang online