Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2866/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/11/2018
Trích yếu v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh quy h oạch sử dụng đất đến năm 2018 huyện Khoái châu
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Lĩnh vực Đất đai
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°
1344 người đang online