Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1001/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/04/2019
Trích yếu v/v thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định xét trữ lượng khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Lĩnh vực Khoáng sản
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm 1001_signed-hội đồng xét duyệt.pdf
°
709 người đang online