Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 244/STNMT-CCBVMT
Ngày ban hành 25/02/2020
Trích yếu Tăng cường quản lý chất thải phòng, chống dich bệnh Covid-19
Cơ quan ban hành Sở TNMT
Lĩnh vực Môi trường
Loại văn bản Công Văn
Tài liệu đính kèm img20200323_14450686.pdf
°
1639 người đang online