Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1271/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày ban hành 14/07/2021
Trích yếu Xin ý kiến tham gia cho dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ (lần 2)
Cơ quan ban hành Sở TNMT
Lĩnh vực Đất đai
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm 1271.pdf | Dự thảo QĐ xin ý kiến 7.2021.doc
°
58 người đang online