Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 294/TNNQG-QT
Ngày ban hành 27/05/2022
Trích yếu Gửi bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mùa mưa năm 2022
Cơ quan ban hành Trung tâm quy hoạch và điều tra nước quốc gia
Lĩnh vực Nước và Biến đổi khí hậu
Loại văn bản Công Văn
Tài liệu đính kèm 1. So TNMT DBBB_Signed.pdf
°
539 người đang online