Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 07/TB-TTQTTT
Ngày ban hành 25/10/2023
Trích yếu Mời đơn vị tham gia tư vấn: thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói "Mua sắm vật liệu thực hiện nhiệm vụ quan trắc, phân tích mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh năm 2023"
Cơ quan ban hành Trung tâm Quan trắc - Thông tin TNMT
Lĩnh vực Môi trường
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm TB 07 Mời đơn vị tham gia thẩm định hs mời thầu thẩm định kq .pdf
°
50 người đang online