Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 06/TB-TTQTTT
Ngày ban hành 25/10/2023
Trích yếu Mời đơn vị tham gia tư vấn: lập HSMT và đánh giá HSDT Gói “ Mua sắm vật liệu thực hiện nhiệm vụ quan trắc, phân tích mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh năm 2023”
Cơ quan ban hành Trung tâm Quan trắc - Thông tin TNMT
Lĩnh vực Môi trường
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm TB 06mời đơn vị tham gia tư vấn lập HSMT đánh giá HSDT.pdf
°
68 người đang online