Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 9368/BTNMT-KSONTMT
Ngày ban hành 06/11/2023
Trích yếu Hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Cơ quan ban hành Bộ TNMT
Lĩnh vực Môi trường
Loại văn bản Công Văn
Tài liệu đính kèm document (5).pdf
°
32 người đang online