Quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Hưng Yên

Tải Bản đồ Quy hoạch tài nguyên nước mặt tại đây giquyt.zip

Tải Quyết định phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Hưng Yên tại đây