Thăm hỏi và Chúc tết mẹ Việt nam anh hùng nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Ngày 08/2/2018, Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018 các đồng chí lãnh đạo sở, cán bộ các phòng, các đoàn thể sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên đến thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Mẹ Nguyễn Thị Hội tại xã Toàn Thắng huyện Kim động tỉnh Hưng Yên.

Đại diện lãnh đạo sở TN&MT thăm hỏi mẹ Việt Nam Anh hùng

Đ/c Nguyễn Văn Phú - Giám đốc Sở TN&MT tặng quà Mẹ Nguyễn Thị Hội nhân dịp Xuân Mậu Tuất

QT