Hưng Yên: 100% các xã, phường, thị trấn được triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14.10.2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 13.10.2016 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2017, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành đến 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho cơ quan, đơn vị. Đồng thời kết nối liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành từ cấp tỉnh đến cấp xã. Được biết, phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai tại các ban, sở, ngành từ năm 2013; tại các huyện, thành phố từ năm 2015.

nguồn; baohungyen.vn