Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở TN&MT năm 2018

Thông báo kết quả xét tuyển

Tải thông báo tại đây thongbaoso02.pdf

sở TN&MT